RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe,
jest Bogusława Chmiest z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 28 lok. 8, 31-128.

2) Inspektor ochrony danych jest powołany w Chmiest Academy of Hair Design.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji procesów sprzedaży towarów i usług;
  • umawiania wizyt i spotkań;
  • prowadzenia historii wizyt i dokonanych zakupów;
  • opracowywania i komunikowania dostosowanych ofert;
  • komunikowania zmian w procesach obsługi Konsumenta oraz standardowych ofert;

na podstawie:

  • przekazanych przez Panią/Pana telefonicznie, mailowo, lub bezpośrednio ustnie lub pisemnie naszym pracownikiem
  • art. 6 ust 1 pkt a.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi pracownicy, a  także przedsiębiorstwa i osoby realizujące dla nas usługi z zakresu księgowości, wsparcia sprzedaży, marketingu internetowego, administracji wewnętrznej, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, transportu oraz wszelkie organy uprawnione do dostępu danych osobowych z mocy prawa oraz wydanych decyzji i umów zawartych zgodnie z prawem.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia Pani/Panu przez Nas usług przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, co w przypadku większości procesów oznacza również dostęp do historii kontaktów, wizyt w lokalach i social media, dokonywanych zakupów, wykonanych usług, procesów reklamacyjnych, a także umówionych, a nie zrealizowanych usług.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych może być niemożliwość skontaktowania się z Panią/Panem przez naszych pracowników i sfinalizowania procesu, w związku z którym Pani/Pan został(a) poproszony(a) o podanie danych osobowych, tj. przede wszystkim wykonania usługi, dokonania zakupu, sprawdzania historii wizyt lub historii zakupów, wystawienia certyfikatu lub zaświadczenia po szkoleniu, bądź odbycia procesu rekrutacji.

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zgodnych z przepisami prawa, w oparciu o bezpieczne oprogramowanie dostarczone przez zaufanych dostawców. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostosowywanie komunikowanych treści do odbiorców.

10) Prośba o usunięcie danych osobowych może skutkować niemożnością skorzystania z gwarantowanych przez nas, a nie wymaganych prawem warunków gwarancji, jak bezpłatna wymiana towaru bez przedstawienia dowodu zakupu, zwrot lub wymiana towaru w okresie dłuższym, niż przewidziane prawem, skorzystanie z gwarancji na usługę bez przedstawienia dowodu zakupu.